Sidhuvud med bilder från dykning

Om oss

Klubben är en ideell förening och bildades 1970 av fyra dykentusiaster som ansåg att Skövde, trots sitt geografiska läge, behövde en dykarklubb. Klubben har idag cirka 100 medlemmar.

Klubben äger två båtar och två kompressorer.Båtarna står på båtkärror i Skövdetrakten och kan dras med till något nära eller avlägset dykmål.

I våra kompressorer kan alla medlemmar, som betalar den särskilda sportdykaravgiften, gratis fylla sina lufttuber så mycket de vill. De som är utbildade för nitroxdykning kan även fylla nitrox i sina tuber. Nitrox är egentligen samma sak som luft, fast det är mer än 21 procent syre i det (ofta 32 procent syre).

Klubben arrangerar dykresor till olika resmål, mestadels i Sverige. Återkommande resor har vi bland annat på våren i samband med Kristi himmelfärdshelgen, över midsommar, i slutet av sommaren och på hösten i samband med 1:a advent.

Våra instruktörer utbildar dykare på alla nivåer och håller även en rad specialkurser.

Vårt mål inom klubben är att kunna dela med oss av den kunskap vi har skaffat oss och erbjuda dig en gedigen utbildning som förbereder dig för att dyka i svenska vatten, tillgång till båt och kompressor, dykkamrater och inte minst en gemenskap baserad på ett gemensamt intresse: dykning!

Vi är medlemmar i Svenska Sportdykarförbundet (SSDF), och därmed är vi också anslutna till Riksidrottsförbundet.

Våra instruktörer är av SSDF auktoriserad utbildare. Erhållna certifikat är internationellt erkända och utfärdas av SSDF/CMAS.

Styrelse med flera

Personer valda vid årsmötet 2022


Styrelsen
Ordförande Björn Donslund
Vice ordförande Adam Rehbinder
Sekreterare Håkan Appel
Kassör Mikael Faleke
Ledamot Fredrik Dahlberg
Suppleant vakant


Klubbsäkerhetsombud
Christopher Woxlin
Mikael Josefsson


Revisorer
Ordinarie Ulf Haglund
Suppleant Martina Ulander


Båt
Leo Johansson
Mattias Berger
Christopher Woxlin
Simone Melfi
Andrea Giusti


Resor
Heidi Sölter (ansvarig)
Jörgen Ranneberg
Claus Lippold


Utbildning/material
Daniele Coen (ansvarig)
Björn Donslund
Mikael Faleke
Mikael Josefsson


Kompressor
Joel Keskinen (ansvarig)


Miljö/Sjörensning
Alexander Spak (ansvarig)


Stuga
Andrea Giusti (ansvarig)
Pia Ahlgren
Nelly Fasth
Simone Melfi


Fest
Samuel Högström (ansvarig)
Albin Kullander


Matfestival
Magnus Johansson (ansvarig)
Christian Svensson
Sandra Woxlin
Sara Hagejärd
Adam Rehbinder
Eva Högström


Teknisk sektion
Adam Rehbinder (ansvarig)
Joel Keskinen


Valberedning
Samuel Högström (ordförande)

KONTAKTA OSS